YÖNETİM KURULU / KONGRE DÜZENLEME KURULU

Başkan
Prof. Dr. Harika Alpay

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Sema Akman

Genel Sekreter
Prof. Dr. Önder Yavaşcan

Sayman
Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu

Üyeler
Prof. Dr. Ferah Sönmez
Prof. Dr. Sevcan Bakkaloğlu
Doç. Dr. Kaan Gülleroglu