BİLİMSEL PROGRAM


09.00 - 09.10 Açılış
09.10 - 10.40 1. Panel
COVID 19
Oturum Başkanları :
Harika Alpay, Ruhan Düşünsel

09.10 - 09.40 Böbrek Hastalıkları ve COVID 19 Pandemisinden Öğrendiklerimiz
Konuşmacı : Alp İkizler

09.40 - 09.55 Soru-Cevap/Tartışma

09.55 - 10.25 MIS-C
Konuşmacı : Hakan Poyrazoğlu

10.25 - 10.40 Soru-Cevap / Tartışma
10.40 - 10.45 ARA
10.45 - 11.15 1. Konferans
Oturum Başkanları :
Sevgi Mir, Ayşe Balat

10.45 - 11.15 Diagnosis of Uncertain Significance: Kidney Genetics in 21st Century
Konuşmacı : Detlef Bockenhauer
11.15 - 11.20 ARA
11.20 - 12.30 2. Panel
Böbreğin Zor Hastalıkları
Oturum Başkanları :
Rezan Topaloğlu, Salih Kavukçu

11.20 - 11.40 Challenges in the Management of SRNS in Children
Konuşmacı : Marina Vivarelli

11.40 - 12.00 Lupus Nefriti Tedavisinde Zorluklar
Konuşmacı : Bora Gülhan

12.00 - 12.20 Atipik Hemolitik Üremik Sendromda Eculizumab Ne Zaman Kesilmeli?
Konuşmacı : Meral Torun Bayram

12.20 - 12.30 Soru-Cevap / Tartışma
12.30 - 12.35 ARA
12.35 - 13.05
1. Uydu Sempozyumu
Nestle
Oturum Başkanları :
Metin Kaya Gürgöze, İbrahim Gökçe

12.35 - 13.05 KBH’lı Çocuklarda Beslenme
Konuşmacı : Gülşah Şahin
13.05 - 13.10 ARA
13.10 - 13.40
2. Uydu Sempozyumu
Baxter PD
Pandemide diyaliz tedavilerinin uzaktan yönetimi
Oturum Başkanları :
Ali Anarat, Ali Düzova

13.10 - 13.25 Pandemide evde tedavilerin yeri
Konuşmacı : Özlem Aydoğ

13.25 - 13.40 Periton diyalizinde uzaktan hasta yönetimi
Konuşmacı : Özlem Aydoğ
13.40 - 13.45 ARA
13.45 - 15.05 1. Sözlü Sunumlar
Oturum Başkanları :
Selçuk Yüksel, Mukaddes Kalyoncu

13.45 - 13.50 - SS-1 Koronavirüs-2019 Hastalığının Pediatrik Nefroloji Uygulamaları Üzerine Etkileri: ESPN Anketi
Burcu Yazıcıoğlu

13.50 - 13.55 - SS-2 Türkiye'de Çocuk Nefroloji Merkezlerinde COVID-19
Emre Leventoğlu

13.55 - 14.00 - SS-3 Çocuk Hastalarda COVID-19 İlişkili Böbrek Hasarı
Seha Saygılı

14.00 - 14.10 Soru-Cevap / Tartışma

14.10 - 14.15 - SS-4 Çocuklarda Hipertansiyonun Farklı Kılavuzlara Göre Yeniden Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Cemaliye Başaran

14.15 - 14.20 - SS-5 Kronik Hipertansiyonu Olan Çocuklarda Erken Kardiyak Hasar Göstergesi Olarak Nabız Dalga Hızının Yeri
Dilek Yılmaz

14.20 - 14.25 - SS-6 Hipertansiyonu ve Obezitesi Olan Adolesanlarda Kortizol ve Bozulmuş Glukoz Toleransının Hipertansiyona Etkisi
Aslı Çelebi Tayfur

14.25 - 14.35 Soru-Cevap / Tartışma

14.35 - 14.40 - SS-7 Association Of Fibroblast Growth Factor 23 With Blood Pressure And Left Ventricular Hypertrophy In Children With Chronic Kidney Disease
Altynay Balmukhanova

14.40 - 14.45 - SS-8 Aletli Periton Diyalizi (APD) Uygulanan Çocuklarda Hasta/Bakım Veren, Doktor ve Hemşire Açısından Claria Sharesource Sisteminin Değerlendirilmesi
Bahriye Uzun Kenan

14.45 - 14.50 - SS-9 İlaçla İndüklenen Nefrotoksimide Teneligliptin’in Tedavi Edici Etkisi İn-Vitro Ortamda Değerlindirilmesi
Tülay Becerir

14.50 - 14.55 - SS-10 Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Anjina İndeksi Değeri ile Akut Böbrek Hasarının Erken Dönemde Tanınmasının Değerlendirilmesi
Emine Şeyma EKEN

14.55 - 15.05 Soru-Cevap / Tartışma
15.05 - 15.15 ARA
15.15 - 16.30 3. Panel
Necla Buyan Oturumu
Böbrek Yerine Koyma Tedavileri / Kronik Böbrek Hastalığı
Oturum Başkanları :
Necla Buyan, Kaan Gülleroğlu

15.15 - 15.35 Kronik Böbrek Hastalıklarında İlerleme Yavaşlatılabilir mi?
Konuşmacı : Dilek Yılmaz

15.35 - 15.55 Çocuklarda Hemodiyaliz Uygulamalarında Yenilikler
Konuşmacı : Nur Canpolat

15.55 - 16.15 Yüksek Duyarlı Hastada Böbrek Nakli
Konuşmacı : Ilmay Bilge

16.15 - 16.25 Soru-Cevap / Tartışma
16.30 - 16.35 ARA
16.35 - 18.05 4. Panel
Mesiha Ekim Oturumu
Küçük Çocuklarda Böbrek Yerine Koyma Tedavileri
Oturum Başkanları :
Mesiha Ekim, Aytül Noyan

16.35 - 16.55 Challenges in Kidney Transplantation in Infant
Konuşmacı : Burkhard Tönshoff

16.55 - 17.05 Soru-Cevap / Tartışma

17.05 - 17.25 Infant Dialysis: Challenges and Opportunities
Konuşmacı : Bradley A. Warady

17.25 - 17.35 Soru-Cevap / Tartışma

17.35 - 17.45 İnfant Periton Diyalizi Olgusu
Konuşmacı : Caner Alparslan

17.45 - 17.55 İnfant Böbrek Nakli Olgusu
Konuşmacı : Gönül Parmaksız

17.55 - 18.00 Soru-Cevap / Tartışma
18.05 - 18.10 ARA
18.10 - 19.30 5. Panel
Mesane ve Gece Kaçıran Çocuk
Oturum Başkanları :
Ferah Sönmez, Yılmaz Tabel

18.10 - 18.30 Role of FGF 7 Signaling in Postnatal Bladder Injury and Repair
Konuşmacı : Carlton Bates

18.30 - 18.40 Soru-Cevap / Tartışma

18.40 - 19.00 Üriner Sistemin Üvey Evladı: Nefrolog Gözüyle Mesane
Konuşmacı : Nida Dinçel

19.00 - 19.20 Gece Kaçıran Çocuk
Konuşmacı : Gülay Demircin

19.20 - 19.30 Soru-Cevap / Tartışma
19.30 - 19.45 ARA
19.45 - 20.15 ÇND Faaliyetleri
Harika Alpay
20.15 - 21.00 Tıpta Yapay Zeka Uygulamaları
Ergün Çil
08.30 - 09.55 2. Sözlü Sunumlar
Oturum Başkanları :
Kenan Bek, Önder Yavaşcan

08.30 - 08.35 - SS-11 Oksalat Nefropati Oluşturulmuş Hayvan Modelinde Elamipretidin (SS-31) İnflamazom Oluşumu Üzerine Etkisi
İsmail DURSUN

08.35 - 08.40 - SS-12 Steroid Dirençli Nefrotik Sendromlu Çocuklarda Böbrek Fonkiyonlarını Etkileyen Genetik Özelliklerin Değerlendirilmesi
Elif Comak

08.40 - 08.45 - SS-13 Klasik ve Antenal Bartter Sendromlu Çocuklarda Fenotipik ve Genotipik Özellikler
Serçin Güven

08.50 - 09.00 Soru-Cevap / Tartışma

09.00 - 09.05 - SS-14 Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı Olan Çocuk Hastalarımızın Değerlendirilmesi
Bahriye Atmış

09.05 - 09.10 - SS-15 Sağlıklı Yaşam Alışkanlıklarının İşeme Bozuklukları Üzerine Etkisi
Ayşe Pınar Göksu Çetinkaya

09.10 - 09.15 - SS-16 Antenatal Hidronefroz Nedeni ile Takip Edilen Hastaların Klinik Seyirleri
Esra Nagehan Akyol Önder

09.15 - 09.25 Soru-Cevap / Tartışma

09.25 - 09.30 - SS-17 Ateşli İdrar Yolu Enfeksiyonu Geçiren Çocuklarda Renal Skarın Değerlendirilmesi
Arife Uslu Gökceoğlu

09.30 - 09.35 - SS-18 Diyare /STEC ilişkili Hemolitik Üremik Sendrom Tanılı Hastalarımızın Klinik Sonuçları ve Prognoza Etkili Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi – Tek Merkez Deneyimi
Hülya Nalçacıoğlu

09.35 - 09.40 - SS-19 Tip 1 Diyabetes Mellitus Tanısıyla Takip Edilen Çocuklarda Diyabetik Nefropatinin Erken Belirteci Olarak Plazma ve İdrarda Betatrofin, Asprosin, Preptin Düzeylerinin Belirlenmesi
Aslıhan Kara

09.40 - 09.45 - SS-20 Henoch-Schönlein Purpura Tanısı ile İzlenen Hastalarda Plazma Presepsin ve C Reaktif Protein Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Ali Caner Soylar

09.45 - 09.55 Soru-Cevap / Tartışma
09.55 - 10.00 ARA
10.00 - 10.20 6. Panel
Diyalizde akılcı ilaç kullanımı
Oturum Başkanları :
Aslı Çelebi Tayfur
Konuşmacı : Yaşar Kandur
10.20 - 10.30 ARA
10.30 - 11.50 7. Panel
Lale Sever Oturumu
İdrar Yolu Enfeksiyonu ( İYE) ve Böbrek ve İdrar Yollarının Doğumsal Anomalileri (CAKUT)
Oturum Başkanları :
Hulusi Koçak, Lale Sever

10.30 - 10.50 CAKUT ve Genetik, Uygulamada Yeri Nedir? Hangi Hastada Ne Bakılmalı?
Konuşmacı : Fatoş Yalçınkaya

10.50 - 11.10 İYE’de Görüntüleme ve Profilakside Ne Değişti?
Konuşmacı : Nurcan Cengiz

11.10 - 11.30 Hidronefrozda Ne Zaman Girişim?
Konuşmacı : Abdurrahman Önen

11.30 - 11.45 Soru-Cevap / Tartışma
11.50 - 11.55 ARA
11.55 - 13.10 8. Panel
Akut Böbrek Hasarı
Oturum Başkanları :
Ayşe Öner, Mahmut Çivilibal

11.55 - 12.15 ABH Tanısında Belirteçlerin Kısıtlılığı
Konuşmacı : Alev Yılmaz

12.15 - 12.35 ABH’nda Sıvı Yönetimi ve Diyaliz Seçenekleri
Konuşmacı : Osman Dönmez

12.35 - 12.55 ABH Sonrası Hastaları Neler Bekliyor?
Konuşmacı : Nurdan Yıldız

12.55 - 13.10 Soru-Cevap / Tartışma
13.10 - 13.15 ARA
13.15 - 13.45 2. Konferans
Oturum Başkanları :
Salim Çalışkan, Aysun Karabay Bayazıt

13.15 - 13.45 Nutrition in Children with CKD: Lessons from the Pediatric Renal Nutrition Task Force
Konuşmacı : Rukshana Shroff
13.45 - 14.05 ARA
14.05 - 15.20 9. Panel
Hipertansiyon
Oturum Başkanları :
Caner Kabasakal, Neşe Özkayın

14.05 - 14.25 Obezite İlişkili Hipertansiyon, Primer Hipertansiyon, Aynı Hastalık mı?
Konuşmacı : Ahmet Keskinoğlu

14.25 - 14.45 Kan Basıncı Ölçümü, Evde mi?, Ofiste mi?, Yaşam İçi Kan Basıncı mı? Hangisini Tercih Edelim?
Konuşmacı : Nilüfer Göknar

14.45 - 15.05 Tedavide Elimizde Ne Var?
Konuşmacı : Hasan Dursun

15.05 - 15.20 Soru-Cevap / Tartışma
15.20 - 15.25 ARA
15.25 - 16.15 10. Panel
Kistik Böbrek Hastalıkları
Oturum Başkanları :
Sema Akman, Kenan Ateş

15.25 - 15.45 Basit kist mi? Polikistik Böbrek Hastalığı mı?
Konuşmacı : Arife Uslu Gökçeoğlu

15.45 - 16.05 Kistik Böbrek Hastalıklarında Erişkinde Kullanılan Tedaviler Genç Hastalarda Yararlı mı?
Konuşmacı : Tevfik Ecder

16.05 - 16.15 Soru-Cevap / Tartışma
16.15 - 16.20 ARA
16.20 - 17.10 11. Panel
Taş Hastalıkları
Oturum Başkanları :
Erkin Serdaroğlu, Elif Bahat

16.20 - 16.40 Taş Hastalarında Metabolik Tarama Kime? Ne Zaman?
Konuşmacı : Mithat Büyükçelik

16.40- 17.00 Cerrahi Dışı Tıbbi İzlem
Konuşmacı : Ali Delibaş

17.00 - 17.10 Soru-Cevap / Tartışma
17.10 - 17.15 ARA
17.15 - 18.25 12. Panel
Tübüler Hastalıklar
Oturum Başkanları :
Ahmet Nayır, Belde Kasap Demir

17.15 - 17.35 Tübüler Hastalıklarda Üriner Göstergeler
Konuşmacı : Gül Şumlu Özçelik

17.35 - 17.55 Olgularla Oksalozis
Konuşmacı : Sevcan Bakkaloğlu

17.55 - 18.15 Olgularla Fabry Hastalığı
Konuşmacı : Aslı Kavaz Tufan

18.15 - 18.25 Soru-Cevap / Tartışma
18.25 - 18.30 ARA
18.30 - 19.40 13. Panel
Glomerüler Hastalıklar ve Kompleman İmzası
Oturum Başkanları :
Oğuz Söylemezoğlu, Esra Baskın

18.30 - 18.50 IgA Nefropatisinde Kompleman Sisteminin Rolü
Konuşmacı : Pelin Ertan

18.50 - 19.10 C3 Glomerülonefrit mi, Yoksa Atipik Postenfeksiyoz Glomerülonefrit mi?
Konuşmacı : Elif Çomak

19.10 - 19.30 FSGS ve Kompleman Sistemi
Konuşmacı : Ozan Özkaya

19.30 - 19.40 Soru-Cevap / Tartışma
19.40 - 19.50 Kapanış