BİLDİRİ GÖNDERİMİ


Bildiri Gönderim Kuralları
 • Bildiri son gönderim tarihi 31 Temmuz 2021’dir.
 • Bildiriler sadece internet aracılığı ile gönderilecektir. Faks veya posta yolu ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bildiri gönderme linkine internet sitemizden ulaşabilirsiniz.
 • Bildiri özetleri Türkçe olarak sisteme yüklenmelidir.
 • Bildirilerin yazım kurallarına uygun olmasından giriş yapan yazar sorumlu olup, yazım kurallarına uygun olmayan bildiriler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Özetler başlık ve yazar bilgileri hariç en fazla 400 kelime olmalıdır. Bildiri formatı aşağıda belirtilen noktalara uygun hazırlanmalıdır.
 • Başlık: Büyük harf, kısaltma kullanılmamalı, cümle formatında yazılmalıdır.
 • Yazarlar: İsimler ve kurumlar ayrı ayrı girilmelidir. İletişim için yazarlar e-mail ve telefon numaralarını belirtmelidirler.
 • Kelime sayısı: Başlık ve yazar bilgileri hariç en fazla 400 kelime olmalıdır.
 • Anahtar kelimeler: MeSH’ten seçilebilmeli, 3-5 adet olmalıdır.
 • Özet içindeki kısaltmalar ilk kullanıldıkları yerlerde açık yazılmalıdır.
 • Özetler aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır.
        o Araştırmalar: Giriş-Amaç, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç
        o Olgu Sunumları: Giriş, Olgu/Olgular, Sonuç
 • Özet içerisinde en fazla 2 adet resim ve/veya 2 tablo olmalıdır.
 • Bildiri değerlendirme kurulu üyeleri bildirileri içeriklerine, yazım dillerine ve literatüre getirdikleri yeniliğe göre önce hakem heyeti tarafından belirlenmiş olan puanlama sistemine uygun şekilde puanlayacaklar ve bu puanlamaya göre sonrasında kongre yürütme kurulu tarafından yapılan değerlendirmede bildirilerin kabul edilip edilmeyeceği, kabul edilen bildirilerin poster veya sözel sunum olarak değerlendirileceği kararlaştırılacaktır. Olgu sunumları sadece poster sunumu olarak kabul edilecektir.
 • Hakem değerlendirmesi sonuçları, tüm bildirilerin değerlendirilmesi tamamlandıktan sonra, bildiri girişini yapmış olan yazarların mail adreslerine gönderilecektir.
 • Poster ve sözel bildirilerin her ikisinin de yayınlanması için kongre sırasında sunulmuş olması gereklidir.
 • Gönderme sırasında teknik destek ya da sorularınız için, Duygu Ocak ile 0539 854 09 98 numaralı telefonu arayacak iletişime geçebilirsiniz.