DAVET MEKTUBU

Sayın Hocalarımız
Sevgili Meslektaşlarımız
Çocuk Nefroloji Ailesinin Kıymetli Üyeleri

Yaklaşık bir yıldır gündelik yaşamamızı, bir araya gelme alışkanlıklarımızı tamamen değiştiren COVİD-19 salgını nedeniyle, Çocuk Nefroloji Derneği’nin düzenleyeceği Uluslararası Katılımlı 11. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi’ni, 4-5 Eylül 2021 tarihleri arasında uluslararası katılımlı ve çevrimiçi olarak planlıyoruz.

Kongremizde çocuklarda üriner sistem ve böbrek hastalıkları geniş bir yelpazede ele alınacak olup, sık görülen hastalıkların yanı sıra son yıllarda etiyopatogenez, tanı ve tedavisinde yenilikler olan nadir hastalıklara da yer verilecektir. Kongremizde konferanslar, paneller, uydu sempozyumları, çeşitli interaktif oturumlar yer alacaktır. Yurtiçinden ve yurt dışından alanında geniş bilgi ve deneyime sahip değerli hocalarımız ile çocuk nefroloji alanındaki güncel bilgileri paylaşma, tartışma fırsatı bulacağımız kongremizin katılımınızla daha verimli ve yararlı olacağına inanıyoruz.

Bir araya gelmenin, kucaklaşmanın birlikte yemek yiyip, kahve içmenin güzelliklerini yaşayamayacak olsak da, sizlerin katılımıyla çok daha değerleneceğini düşündüğümüz kongremize, vereceğiniz destek ve katkılar için şimdiden teşekkür ederiz.

En İçten Sevgi ve Saygılarımızla

ÇND Yönetim Kurulu/Kongre Düzenleme Kurulu Adına
Prof. Dr. Harika Alpay
ÇND ve Kongre Başkanı